Descriere procedura tehnica

Procedeul de izolare cu spumă poliuretanică constă în aplicarea prin pulverizare cu dispozitive de înaltă presiune, pe suprafaţa de izolat, a spumei de poliuretan preparată la faţa locului în instalaţii speciale, mobile.

Spuma de poliuretan se formează ca rezultat al reacţiei chimice între două componente lichide (poliol şi izocianat), încălzite şi aduse separat în jet, unde se amestecă în raport de 1:1, în volum. Amestecul de spumă se pulverizează pe suprafaţa suport. În funcţie de grosimea izolaţiei care urmează să fie realizată, se aplică un singur strat sau mai multe straturi suprapuse de spumă.

Amestecul aplicat se întăreşte în aproximativ 4 minute, formând un strat izolant de spumă rigidă de poliuretan.

Spuma rigidă, realizată cu acest procedeu, este un material pe bază de poliuretan, termo, fono şi hidroizolant, duro-plastic, cu structură celulară predominant închisă (având peste 90% celule închise)

Procedeul de izolare in situ utilizează sistemele de pulverizare cu izocianat tip Desmodur 44V20L şi poliol Baymer Spray 145 sau Baymer Spray 150 produse de concernul german Bayer – Divizia Bayer Material Science/Covestro. Elementele componente lichide ale spumei de poliuretan sunt:

  • componenta A: care este un amestec de polioli, agent de umflare tip HFC, catalizatori şi stabilizatori;
  • componenta B: izocianat H, care este o grupare de difenil-metan-diizocianat (MDI).

Spuma rigidă de poliuretan, realizată in situ, poate avea grosimi diferite, conform prevederii proiectului de execuţie a lucrării de izolare. Grosimea unui strat de spumă este cuprinsă între 10 şi 25 mm. Izolarea cu spumă rigidă din poliuretan se realizează în maxim cinci straturi succesive. Procedeul permite realizarea izolării termice şi fonice şi impermeabilizarea, in situ, a construcţiilor, într-o singură operaţiune. În situaţii în care izolaţia se aplică la exterior şi rămâne expusă agenţilor atmosferici şi radiaţiilor solare, ea se protejează cu vopsea rezistenta la U.V. sau poliuree.

Suna!!!